Ansøgning & Optagelse 2023 EKSTRA PLADSER!

Sådan søger du ind på; Professionsbacheloren i grafisk kommunikation ved Skolen for Visuel Kommunikation

er kan du se processen for ansøgning og optagelse til de ekstraordinære ekstra pladser  på grafisk kommunikation med studiestart september 2023!

Ansøgning via nemstudie senest onsdag 16. august midnat

Husk bare udfyld ansøgningen og vedhæft eksamensbevis eller lignende. Der er IKKE brug for at du skriver en ”motiveret ansøgning”. Vi vurderer IKKE din ansøgning ud fra dine karakterer.

Upload af portfolie senest mandag 21 august kl. 8.00

Se punkt 03 herunder mht hvad du skal vise i din portfolie.

Derefter afholdes optagelsesprøve og samtale online

Får du plads på uddannelsen vil du skulle starte hurtigst muligt

01

Kvote 2: Du søger via KOT https://www.optagelse.dk/ inden 15. marts kl. 12.00 (Søg under ”grafisk kommunikation”).

OBS! Deadline for ansøgning til de ekstra pladser er 16. august 2023 midnat via nemstudie her !

Du skal blot udfylde ansøgningen og vedhæfte dit adgangsgrundlag i form af eksamensbevis for din adgangsgivende eksamen eller lignende.

Der er IKKE brug for at du skriver en ”motiveret ansøgning”.

Vi ser i stedet på din portfolie og tager i stedet en samtale med dig hvis du går videre i ansøgningsprocessen.

Du skal IKKE medsende portfolie på dette tidspunkt. Du får et link til upload senere.

– Se mere her under ’02 Adgangskrav & optagelse’ på UC SYDs hjemmeside.

 
 

02

Alle der opfylder adgangskravene,  bliver inviteret til at deltage i optagelsesprocessen!

Vi regner med at sende invitationer ud til alle adgangsberettigede ansøgere sidst i marts 2023
Du vil få besked via nemstudie.dk

Der vil være flere dele i optagelsesprocessen. Du skal bla.

 • Uploade og indsende din portfolio

Deadline for upload af portfolie mht. de ekstra pladser september 2023 er mandag 21 august kl. 8.00

 

 • Deltage i en optagelsesprøve og have en samtale med os (Online Dato sendes til ansøgere)

03

Inden optagelsesprøven skal du forberede en portfolie.

OBS: Deadline for aflevering af portfolie til de ekstra pladser september 2023:
Mandag 21. august klokken 8.00!!

Portfolien skal indeholde:

 

 • Forside med dit navn (valgfrit layout; du må også gerne bruge illustrationer osv.)
 • Visitkort med dit navn og kontaktoplysninger. For- og bagside. 85 x 55 mm eller 55 x 85 mm. (valgfrit layout; du må også gerne bruge illustrationer osv.)
 • Mindst én annonce eller poster, der skal få modtageren til at handle/gøre noget/tage stilling/ændre adfærd.
 • Mindst én tryksag – f.eks. flyer/brochure/bogopslag eller lignende. Det er vigtigt, at du bruger billeder/illustrationer/fotos OG typografi/tekst.
 • 5 – 10 andre projekter, løsninger osv.  Hér har du frit valg – vis os, hvad du kan. Dette kan f.eks. være magazine-layout, album-cover, logo, piktogram, storyboard, animationer/motion graphics, film, website design, app design,  emballage, facade-dekoration, installation, prototyper, fotos, illustration, tegning, maleri osv. 
 • Information om dig. Der vil være mere information om dette i det brev der sendes ud til ansøgere, der bliver inviteret til at indsende portfolie og deltage i optagelsesprøven

Portfoliens format:

 • Vi vil gerne have, at du har scannet eller fotograferet og gemt alle elementer i din portfolie som PDF og så samlet det hele til én PDF med mange sider.
 • Har du andre filer, som f.eks. film og animationer, er det ok at du uploader dem som separate filer.
 • Du må gerne uploade arbejder, projekter eller løsninger, du har lavet som del af et skoleprojekt – bare husk at skrive, hvad det var du lavede/havde ansvar for, hvis det var et gruppeprojekt.
 • Du må også gerne uploade et portfolie og/eller opgaver, du også har sendt til andre uddannelser i forbindelse med optag – så længe dit portfolie indeholder alt det i listen herover.

(Du vil få tilsendt link til upload med invitationen)

04

Optagelsesprøve:
På selve prøvedagen vil vi lære dig lidt bedre at kende.

Dagen varer normalt ca fra ca. 6 timer

På prøvedagen skal du løse og aflevere et par kreative/konceptuelle opgaver

Samtale:

I løbet af optagelsesprøvedagen vil du have en samtale/et interview med et par af uddannelsens medarbejdere. 

Interviewet er en samtale med dig om dine arbejder, din motivation, baggrund, drømme, ambitioner osv.

Din motivation og studieegnethed indgår også̊ i bedømmelsen.

Vi informerer dig om, hvordan du booker en plads til prøven, når vi sender invitation og information om optagelsesprøven og din portfolie

Prøven og samtale i forbindelse med de ekstra pladser vil foregå online

05

Uddannelsen sender svar på, om du har bestået prøven i sidst af maj 2023

– Kort derefter begynder du at få info om vores Facebookgrupper, bolig, tutor-team osv.

Du får endeligt svar på, om du har fået plads via KOT 28. juli 2023.

Får du en studieplads, ses vi på Grafisk Kommunikation ved Skolen for Visuel Kommunikation på Campus Kolding til studiestart 22 august 2023 (Yay!)

Husk! I Koling er det muligt at flytte ind midt på måneden, således at man til studiestart i september kan nøjes med at betale halv husleje i august og flytte ind midt i måneden.
Se mere hos StudentKolding her

Endnu mere om optagelse, studieordning, campus m.m. på UCSYD.dk

Stadig nysgerrig?